Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Agi-Petterin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

   Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla
   rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. Tämä seloste on vapaasti
   nähtävissä Agi-Petterin internetsivustolla.

 1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriin liittyvät tiedustelut

   Agi-Petteri
   Laavuorentie 4
   21500 Piikkiö
   petteri@agi-petteri.fi
   040 835 8126

   Rekisteri on Agi-Petterin asiakasrekisteri.

 2. Rekisteröidyt

   Agi-Petterin asiakkaina olleet ja olevat henkilöasiakkaat ja yritys- sekä yhteisöasiakkaiden yhteyshenkilöt.

 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietojen käsittely

   Rekisteriä käytetään Agi-Petterin tuotteiden postituksen osoitearkistona ja laskutusrekisterinä.
   Tietoja käytetään vain edellä mainittuihin tarkoituksiin. Rekisterin perusteella ei lähetetä
   kohdennettua markkinointia.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

  • asiakkaan nimi (yritys- ja yhteisöasiakkailla myös yhteyshenkilön nimi)
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • tieto ostetuista palveluista ja niiden hinnoittelusta
  • ostojen maksupäivän tieto

 5. Rekisteröidyn oikeudet

   Rekisteröidyllä on rekisteritietoihin lakien ja asetusten mukaiset tiedonsaantioikeudet.

   Niitä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen petteri@agi-petteri.fi

   Tarkastusoikeus

   Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

   Oikeus tietojen oikaisemiseen

   Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

   Vastustamisoikeus

   Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

   Suoramarkkinointikielto

   Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

   Poisto-oikeus

   Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen.
   Mikäli poistettavaksi pyydettyä tietoa ei voida poistaa, asiakkaalle ilmoitetaan perusteltu syy tähän.
   Oikeus tulla unohdetuksi

   Asiakkaalla on oikeus pyyttää tulla unohdetuksi järjestelmässä niin, ettei hänen
   historiatietojaankaan tallenneta.

   On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä 
   tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) 
   määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa 
   ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

   Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely ei perustu asiakkuuteen vaan hänen
   antamaansa suostumukseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

   Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi
   aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että
   rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

   Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse, tai muiden viestijärjestelmien kautta.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

    Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Käsittelyn kesto 

   Asiakasrekisteri on laskutus- ja kirjanpitorekisterin osa. Tiedot ovat rekisterissä
   vähintään Kirjanpitolain määrittämän vähimmäisajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

    Asiakasrekisterin tietoja käsittelee Agi-Petteri / Petteri Kerminen.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

   Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

   Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

   Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää
   käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja
   muiden teknisten keinojen avulla.